• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik Website

Datum van toepassing: 1 februari 2018, geldig tot nadere berichtgeving

 

De regels en richtlijnen gebruik website Ojise

De website van Ojise is onderdeel van Vrienden van Keti Koti. De website bestaat uit verschillende webpagina’s en wordt je aangeboden onder de voorwaarde dat je deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Jouw gebruik van de website van Ojise vormt jouw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van deze gebruiksvoorwaarden

Ojise behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de website van Ojise wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de website van Ojise.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de website van Ojise, garandeer je Ojise dat jij de website van Ojise niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. Je mag de website van Ojise niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de website van Ojise of het gebruik en genot van de website van Ojise of van een andere partij wordt verstoord. Je mag op geen enkele wijze via de website van Ojise materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. 

Links naar websites beheerd door derden

De website van Ojise kan links naar andere websites ('Gelinkte Sites') bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Ojise en Ojise is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Ojise is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Ojise verstrekt deze links uitsluitend voor jouw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Ojise van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Auteursrechten

Alle teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties die in de website van Ojise zijn opgenomen zijn beschermd onder het internationale auteursrecht. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ojise op geen enkele wijze toegestaan om deze auteursrechtelijke werken te scannen, in meervoud te printen, te kopiëren, op andere wijze te dupliceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te vertalen, te verhuren, te archiveren, rubriceren of indexeren, uit te lenen, of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, publiekelijk voor te dragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook. Gebruik als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan met betrekking tot de informatie die wordt gedownload of gekopieerd van deze digitale diensten van Ojise.

Woord- en beeldmerken

Op deze site zijn verschillende namen, logos en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van Ojise en de aan haar verbonden organisaties, als merken van derden die Ojise op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.

Portretrechten

Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen, de fotograaf alsmede van degene die de desbetreffende foto op de site heeft geplaatst te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Beeldrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan afbeeldingen van werken van beeldende kunstenaars te printen, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken, behalve wanneer de kunstenaar of Pictoright namens de bij haar aangesloten kunstenaar, daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Toepasselijk recht

Op de voorwaarden voor gebruik van de website, de algemene voorwaarden, donatievoorwaarden en de partner- en projectvoorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website, de algemene voorwaarden, donatievoorwaarden en de partner- en projectvoorwaarden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.


Blijf Op De Hoogte

Volg Ons:

Ontdek

De Verandering

Thema's

Over Ons

Ontdek

Thema's

De Verandering

Over Ons